Lange innovatieve, intermodale en interoperationele goederentreinen (LIIIFT) in de corridor Rotterdam-Antwerpen-Frankrijk. Is er een markt, gegeven de prestaties en rail netwerkomgeving van LIIIFT-treinen?

E. Kreutzberger, R. Konings, M. Janic, N. Ahsman, E. Peetermans, M. Stubenitzky


LIIIFT (= Long Innovative, Intermodal and Interoperational Freight Trains) is een Frans, Nederlands en Belgisch consortium in het kader van Interreg NWE. Het onderzoeks- en ontwikkelingsproject onderzoekt de economische en technische haalbaarheid van intermodale treinen in de corridor Rotterdam-Amsterdam-Parijs en verder; treinen die langer zijn dan de huidige treinen, bijvoorbeeld 1000m. De schaalgrootte van de trein en opzet van diensten zou tot relevante kostenreducties en kwaliteitsverbeteringen leiden. Een belangrijke eerste stap in het project is de marktverkenning. Dit artikel beschrijft de methode en uitkomsten van de marktverkenning, met name van de modal shift analyse. Een uitkomst is dat er in bepaalde scenario’s van railnetwerkomgeving en stromenbundeling in de nabije toekomst zo een markt is en in de tussentijd voor treinen met conventionele lengtes. De toekomstige railnetwerkomgeving is wellicht een van de belangrijkste succesfactoren voor de haalbaarheid van een LIIIFT-trein.


« Terug