Digitale bereikbaarheid van stedelijke lokaties.

A. Bunneghem, B. Derudder, W. Dullaert, F. Witlox


Bereikbaarheid is een belangrijk element bij de lokatiekeuze van bedrijven. ICT, het concept van de “real¬time company”, e-logistics en dergelijke meer, zorgen er voor dat internet en communicatietechnologie een andere dimensie geven aan het begrip bereikbaarheid. Naast het meten van bereikbaarheid in de klassieke zin van het woord kan eveneens een maat voor de digitale bereikbaarheid uitgedacht worden. Zowel op wereldschaal als op Europese schaal wordt binnen deze bijdrage de digitale bereikbaarheid van stedelijke lokaties nagegaan en wordt de gelijkenis onderzocht tussen het wereldstedennetwerk (op basis van luchtvaartdata) en het virtuele netwerk.


« Terug