1-loket voor kennis- en financieringsvragen over logistiek en goederenvervoer . To be or not to be?!

B. Eshuis, J. Dirks, C. Cornelissen


De informatievoorziening en doelgroepbenadering op het gebied van ondersteuning van het goederenvervoer is versnipperd. De opzet van 1-loket voor informatievoorziening en doelgroepspecifieke communicatie richting het goederenvervoer kan helpen in een effectivere benadering van de doelgroepen, en meer duidelijkheid in het woud van subsdies, programma’s, kennis en vaardigheden opgoedernvervoergebied. De vraag is echter hoe dit op te zetten?! Deze paper beschrijft een oplossingsrichting die bestaat uit de volgende elementen: 1 Gaan organiseren van doelgroepgerichte communicatie (i.p.v. regeling/programma georiënteerde communicatie) 2 Daarmee samenhangend opzetten van een doelgroepgericht website, waar (doorverwijzings)informatie over a) financiele ondersteuning en b) kennis kan worden gevonden. 3 Ondersteuning aan de doelgroepen door "1-loket goederenvervoermedewerker"; Telefonisch en/of door middel van persoonlijke gesprekken.


« Terug