Meten is weten. Maar wat is weten?

J. Kiel, J. Bozuwa, M. Kraan


In deze paper geven de drie schrijvers ieder vanuit hun eigen ervaring en invalshoek hun visie op het monitoren van het goederenvervoer. Hierbij wordt ingegaan op het monitoren van beleidsnota's in het verleden (TiB, NVVP), de huidige ontwikkelingen (nieuwe indicatoren op nationaal en regionaal niveau), de rol van monitoring in de beleidspraktijk tot aan de toekomst van monitoren. De paper is beschouwend van aard en bedoeld om het besef van de toepasbaarheid van monitoring voor beleidsontwikkeling te vergroten.


« Terug