Europese Distributiecentra in Vlaanderen.

H. De Wachter


Meerdere studies hebben reeds het economisch belang van het vestigen van Europese Distributiecentra (EDC’s) voor een regio aangetoond. Het doel van deze studie van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) is een inventarisatie en analyse van de bestaande EDC’s in Vlaanderen om deze zowel kwantitatief als kwalitatief in kaart te brengen, waardoor een duidelijk beeld ontstaat van hun aandeel in de logistieke sector in Vlaanderen. Vlaanderen beschikt vandaag over 400 EDC’s. Met een oppervlakte van 13.522 km², betekent dit dat er 3 EDC’s/100km² gevestigd zijn. Ter vergelijking: Nederland heeft een EDC-bestand van 900 EDC’s, over een oppervlakte van 41.526 km²; een dichtheid van 2 EDC’s/100km². In totaal genereren de Vlaamse EDC’s 6,6 miljard euro of 4% van het BBP in Vlaanderen en zorgen zij voor een tewerkstelling van 24.733 VTE (voltijdse equivalenten). Analyse van een beperkte steekproef (N=45) toonde aan dat bij 47% van de EDC’s een bijkomende investering volgde op deze van het EDC, hetzij in een productievestiging, een Europees hoofdkwartier (EHQ) of een call center. Deze cijfers bewijzen een groot economisch belang voor het aantrekken van EDC’s naar de Vlaamse regio. Het aantrekkelijk maken van deze regio als gateway to Europe – met de reeds welgekende voordelen zoals ideale ligging bij consumptie- en industriële centra, goede talenkennis e.d. – is dan ook een topprioriteit en dient zo te blijven. In dit document wordt een korte toelichting gegeven van de belangrijkste kenmerken van de onderzochte EDC’s waarna conclusies en beleidsaanbevelingen geformuleerd worden.


« Terug