Implementatie van RFID afhankelijk van vele factoren.

M. Ludema, T. Smit


Radio Frequency Identification (RFID) lijkt een zeer veelbelovende technologie voor het kunnen volgen van logistieke stromen binnen ondernemingen en op termijn ook tussen ondernemingen. Bij een voortzetting van een daling van de prijs van RFID-tags zou de wereld op termijn overstag moeten gaan over te gaan tot een brede implementatie van deze technologie. Behalve dat bedrijven locked-in zijn in vele andere vormen van technologie is er een veelheid van factoren naast de kostprijs van de RFID-tag die in ogenschouw genomen dienen te worden voordat tot implementatie zou kunnen worden overgegaan. Zelfs bij een zeer lage kostprijs van de RFID-tag kunnen juist deze factoren dominant zijn bij beslissingen wel of niet te investeren in RFID-technologie in logistieke systemen. Dit paper geeft een korte beschrijving van de RFID-technologie en bijbehorende systemen die dienen te worden opgebouwd bij de implementatie van deze technologie. Verder wordt een beschouwing gegeven van de kostprijsontwikkeling en de mate waarin kan worden verwacht dat deze ook daadwerkelijk nog kan gaan dalen. Naast de kostenfactor wordt ingegaan op factoren waaronder betrouwbaarheid van de technologie, het detailniveau (product, colli, pallet, container etc) waarop RFID succesvol kan worden ingevoerd, de algemene acceptatie van deze technologie, gezondheidsaspecten die spelen bij de aanwezige straling, de privacy die met de toepassing van RFID mogelijk in het geding kan zijn. Deze tekst wordt afgesloten met een kader dat kan worden gehanteerd bij beslissingen om wel of niet over te gaan tot implementatie van RFID-technologie.


« Terug