Opportuniteiten in het afstemmen van vraag en aanbod in het goederenvervoer.

B. Vannieuwenhuyse, M. Misschaert


Multimodaliteit in het goederenvervoer wordt al jaren naar voor geschoven als één van de antwoorden op het mobiliteitsprobleem. Een goed uitgebouwd, multimodaal vervoersysteem is bovendien de kritische succesfactor voor het behouden en verder uitbouwen van Vlaanderen als logistieke topregio. Aanleiding tot het onderzoek dat aan de oorsprong van dit rapport ligt, vormt de door het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) waargenomen kloof tussen vraag en aanbod in de vervoermarkt. Een afstemming tussen vraag en aanbod is nodig voor een goed afgewogen modaliteitskeuze. Verladers nemen nog te vaak beslissingen op basis van een incompleet of gekleurd beeld van de beschikbare dienstverlening van de verschillende modaliteiten. Daarnaast hebben vervoerders en transportoperatoren te weinig voeling met de verzuchtingen van de verladende sector. Diverse opportuniteiten doen zich voor om deze kloof te helpen dichten. Deze opportuniteiten situeren zich op verschillende niveaus in het besluitvormingsproces van de verladers en vervoerders. Een lijst van 14 afstemopportuniteiten werd getest op volledigheid en eenduidigheid. Deze opportuniteiten manifesteren zich zowel op het vlak van informatie ontsluiten, sensibiliseren en instrumenten aanreiken ter ondersteuning van transportbeslissingen als op het vlak van het sturend of pro-actief optreden op de vervoermarkt. Uit deze lijst van opportuniteiten worden door het VIL na interne en externe consultatie de meest interessante en zinvolle weerhouden. Het op een gestructureerde manier uittekenen van praktijkgetuigenissen is één van de pistes uit die lijst van opportuniteiten die naar voor komt als opstap naar verdere initiatieven. Met deze praktijkgetuigenissen kan het VIL zijn multimodale missie versterken en marktactoren de inzichten verschaffen die hen toelaten zelf het heft in handen te nemen en initiatieven in het brede veld van het multimodale vervoer te nemen.


« Terug