Kansen en belemmeringen voor de efficiëntere inrichting van goederenstromen naar zorginstellingen.

H.-H. Glöckner, R. Pieters, J. Reitsma, S.J.C.M. Weijers


Logistiek is op dit moment een hot item in de zorg. Er zijn sinds kort veel initiatieven op logistiek gebied. Temidden van Diagnose Behandel Combinaties, nieuwe budgetteringsstructuren, het voortbestaan van maatschappen in ziekenhuizen en een prominente rol van verzekeringsbedrijven ziet de politieke wereld kansen, en de zorg nogal wat bedreigingen in de logistiek. In dit paper beschrijven we de eerste resultaten van een logistiek vernieuwingstraject dat we voor ogen hebben in de zorg-goederenlogistiek: het project Europese ZorgNetwerken (EZN). In het EZN project gaan de marktpartijen gezamenlijk op zoek naar een oplossingsrichting in de goederenlogistiek waarbij elk van de partijen iets te winnen heeft en die op ketenniveau het beste is. Het is het eerst gestarte onderdeel van het Europese Netwerkenproject van Transumo. EZN is geïnitieerd door Vos Logistics Organizing, SCA, Sogeti en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Inmiddels participeren ook TNO-INRO, Zorginstelling Pantein, Nabuurs Transport en de Provincie Gelderland. Van aanvang af hebben enkele studenten van de HAN het project ondersteund met afstudeeronderzoek waarvan enkele resultaten in dit paper gepresenteerd worden. Het paper start met een analyse van de huidige logistieke grondvorm, en vervolgt met de context en de kansen en belemmeringen die deze bieden voor de efficiëntere inrichting van goederenstromen naar zorginstellingen.


« Terug