Multimodaal transport van bouw- en sloopafval: mogelijkheden en randvoorwaarden.

H. Voordijk, H. Kleinlugtenbelt


De sloop van van woningen, kantoren, scholen en infrastructuur leidt tot grote stromen bouw- en sloopafval (BSA). Het transport van BSA vindt momenteel vrijwel uitsluitend per vrachtwagen plaats. Het doel van dit onderzoek is om twee alternatieven voor het vervoer van BSA (vervoer uitsluitend over de weg of multimodaal vervoer van BSA in combinatie met grootschalige verwerking) met elkaar vanuit logistiek kostenoogpunt te vergelijken middels een scenarioanalyse. Centrale vraag is of de kostenstijging in het scenario van de grootschalige verwerking van BSA door toename van de vervoersafstanden gecompenseerd wordt door een verschuiving van wegtransport naar binnenvaart. Voornaamste conclusie is dat de combinatie van multimodaal transport en grootschalige verwerking van BSA alleen dan een kostenaantrekkelijke optie zijn als andere factoren de hogere logistieke kosten opvangen.


« Terug