Supply Chain Management in Fashion.

D. Veldstra-Croiset, M. van Alphen


Binnen de opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde aan de Amsterdamse Hogeschool voor Techniek is het lectoraat Logistiek ingesteld. Een van de thema’s die onderzocht wordt voor dit lectoraat is “De supply chain van tijdkritische producten”. Uitgangspunt hierbij is een artikel van Fisher, die een onderscheid maakt tussen innovatieve en basis producten. Voor de innovatieve producten is snelheid van de logistiek de kritische factor, en voor functionele of basis producten zijn kosten van de logistiek de kritische factor. Het onderzoek spitst zich toe op de Nederlandse fashion branche. Er is een vooronderzoek gehouden bij een aantal Nederlandse fashionbedrijven. De voorlopige resultaten die getrokken kunnen worden zijn drieledig. Als eerste is het onderscheid van Fisher niet of nauwelijks in de Nederlandse fashionbedrijven terug te vinden. Als tweede resultaat is gevonden dat ook al is er een onderscheid tussen innovatieve en functionele producten er geen verschillende logistieke aansturing plaats vindt. Als laatste voorlopige resultaat staat dat een bedrijf zich altijd richt op kostenbesparing of op kwaliteit. Vervolgonderzoek zal plaatsvinden door een aangepaste enquête te houden bij meerdere bedrijven in de Nederlandse fashionmarkt. De verwachting hierbij is dat het onderscheid tussen innovatieve en functionele producten ook dan niet naar voren zal komen, maar wel het onderscheid tussen de standaard collectie en de tussentijdse collecties.


« Terug