Logistieke regie concepten in het Nederlandse agri-food ketennetwerk.

F.- P. Scheer, J. van der Vorst, M. Duineveld, J. van den Heuvel


Het Nederlandse tuinbouwcluster heeft zich een sterke positie verworven in de afzet van potplanten en sierteelt producten. Belangrijke ontwikkelingen zoals internationalisatie en schaalvergroting vragen echter om nieuwe logistieke netwerken en besturingsconcepten. Logistieke regie kan een belangrijke oplossingsrichting vormen. Het streven moet daarbij niet een “one-size-fits-all” oplossing zijn, maar eerder het aanbieden van een veelvoud aan dedicated oplossingen met logistieke synergie. Hiertoe is een ontwerp geschetst om logistieke regie vorm te geven. De beschreven praktijk voorbeelden geven aan dat de implementatie van logistieke regie in planten, bloemen en voedsel ketennetwerken zich in de beginfase bevindt.


« Terug