Panorama’s van de goederenmobiliteit in Nederland

J.M. Francke


Het goederenvervoer in Nederland is fors gegroeid en algemeen wordt aangenomen dat er nog meer groei te verwachten is. In deze paper wordt allereerst een historisch panorama geschetst van de ontwikkeling in het afgelopen decennium met daarbij een verklaring voor deze ontwikkeling. Daarnaast wordt een toekomst panorama geschetst op basis van de nieuwe lange termijn omgevingsscenario’s tot 2040 die vorig jaar door de planbureaus zijn gepubliceerd.


« Terug