Synchromodaal transport: efficiënt en duurzaam transport via netwerkregie

C. A. Verweij


De laatste 5 jaar is de aandacht vanuit de overheid voor de concurrentiepositie van de logistieke sector in Nederland en Europa spectaculair toegenomen. In de eerste jaren van de 21ste eeuw was het beleid van de nationale en Europese overheden nog vooral gericht op de aparte modaliteiten weg, water en spoor, en de zee- en luchthavens. Het doel was vooral om het met 2 tot 2,5% per jaar in volume stijgende goederenvolume efficiënt af te handelen. Dit leidde tot een verkokering van het beleid, waarbij onvoldoende rekening werd gehouden met het feit dat bedrijven steeds meer vanuit logistieke netwerken zijn gaan denken en meerdere modaliteiten naast elkaar zijn gaan gebruiken. Echter, in 2005-2007 is er mede door het actief optreden van het bedrijfsleven een duidelijke omslag in dit beleid gekomen, zowel in Nederland als in Europa. Vanaf dat moment is er veel meer aandacht voor de logistieke activiteiten van bedrijven als ‘driver’ voor de ontwikkelingen in het goederenvolume. De aansturing van logistieke ketens door verladers, via Supply Chain Management, was hierbij het centrale thema.


« Terug