Eerste stappen richting een duurzamere logistiek. Korte termijn maatregelen en lange termijn doelstellingen

H. Quak, J. de Bes – van Staalduinen, M. Leijnse


De transportsector is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om de klimaatdoelstellingen te halen, 80% reductie ten opzichte van 1990, zijn bijzondere inspanningen vereist. Op dit moment worden bedrijven gestimuleerd om, vaak binnen hun bestaande manier van werken, hun uitstoot te verminderen. Dit gebeurt onder andere door het uitreiken van de Lean & Green award aan bedrijven die (onderbouwde) plannen hebben om versneld bij te dragen aan de doelstelling door hun CO2-uitstoot in vijf jaar met 20% te reduceren. We onderscheiden hierin vijf categorieën met maatregelen die bedrijven nu (vaak) nemen, waardoor hun uitstoot verminderd en vaak ook hun efficiëntie verbeterd (en daarmee een daling in de kosten bewerkstelligd). Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op het gebruikte netwerk, de commercie en operatie, de transportkeuze, de functionele inzet van transport (en hierbij kan het gaan om maatregelen met betrekking tot techniek, gedrag, logistieke organisatie) en functionele inzet overig (waar het vooral om maatregelen rondom en in het warehouse gaat). Het is natuurlijk een goede zaak dat (onder andere door de Lean & Green awards) bedrijven maatregelen nemen die hun logistiek duurzamer maken (en vaak ook tot een kostenbesparing leiden), maar om aan de klimaatdoelstellingen op langere termijn te voldoen, is deze aanpak niet voldoende. Op langere termijn zijn ook maatregelen nodig, die misschien (nu) niet in de huidige business modellen passen. De uitdaging zal liggen om de juiste incentives te gaan vinden om (grootschalige) overschakeling naar duurzamere technieken, gedrag en logistieke organisatie voor elkaar te krijgen, of een vermindering van de vervoersvraag te bewerkstelligen, zodat de overall footprint van de logistieke activiteiten na 2020 verder zal dalen.


« Terug