Naar een nieuwe aanpak voor de evaluatie van beleidskeuzes in het stedelijk goederenvervoer: dynamisch beprijzen van stadsdistributie nader onderzocht

J.H.R. van Duin


In de afgelopen decennia worden steden steeds groter en steeds dichter waardoor we een enorme stijging van zakelijke leveringen en vervoer van passagiers kunnen waarnemen. Het toegenomen belang van de milieu- en sociale gevolgen van dergelijke activiteiten voegt extra dimensies aan het probleem van de stad. Daarom worden inspanningen gedaan om de doorstroming binnen de stad te verbeteren. Goederenvervoer draagt naar schatting 10% - 30% van de verkeersstroom in verschillende steden (Ministerie van Land Infrastructuur en Transport Japan) (Crainic et al., 2009), maar naar schatting 40% in vervuiling en lawaai (COST321, 1998). Vanuit het duurzaamheidsdenken zien we een groeiende aandacht voor het vrachtvervoer om voor leveringen in stedelijke gebieden om deze diensten (zie initiatieven zoals BinnenstadService, Greencity Distribution & Cargohopper) volgens milieuvriendelijke, logistieke concepten te ontwikkelen. Bij de ontwikkeling van dergelijke concepten zijn tal van partijen betrokken met vaak tegenstrijdige doelstellingen waardoor niet altijd de juiste beslissing wordt genomen. Bovendien hebben verschillende logistieke ontwikkelingen zoals JIT en ‘Lean’-georiënteerde concepten een complicerende invloed op de besluitvorming in het domein van het stedelijke goederenvervoer. Interacties tussen de verschillende partijen voor de uitvoering van (te leveren) goederen en diensten geeft inzicht in de oorzaken van de stedelijke goederenvervoerbewegingen. Vanuit deze optiek dringen wij aan op een meer systematische en analytische benadering van de besluitvorming.


« Terug