Grote schoonmaak in de bouwkeet(en). Behoefte aan ketenregie in de bouwsector

S.A. van Merrienboer, H.J. Quak, W. Ploos van Amstel


Bouwprojecten leiden tot omvangrijke vervoersstromen. In steden wordt steeds meer gebouwd en een groot deel van het vrachtverkeer in steden (3 tot 5 van 10 vrachtwagens) is nu al gerelateerd aan de bouw. Welke veranderingen zijn noodzakelijk voor een effectief en efficiƫnt logistiek proces in de integrale bouwketen? Welke maatregelen zijn het meest geschikt voor het verbeteren van de bouwlogistiek in steden? In twee onderzoekscases is de toepasbaarheid en impact van bouwlogistieke oplossingen onderzocht vanuit zowel het perspectief van gemeente en opdrachtgevers als het perspectief van uitvoerende partijen in de logistieke keten. De onderzoekscases maken duidelijk dat er aanzienlijke verbeteringen te behalen zijn op het gebied van bouwlogistiek, maar hiervoor is een cultuuromslag vereist. Daarbij is het zoeken naar de juiste samenwerkingsvorm voor bouwprojectoverschrijdende aansturing van de bouwlogistieke keten.


« Terug