Een blik op de toekomst: scenario’s maatschappelijke context vervoer in 2040

M.P. van Voorst tot Voorst


Hoe de toekomst eruit ziet is ongewis. Door de toekomst te verkennen en trends, trendbreuken en onzekerheden te analyseren kunnen we ons wel een beeld vormen van kansen en bedreigingen en hoe we daarop kunnen anticiperen. Voor een toekomstbeeld rond personen- en goederenvervoer is een inschatting van de toekomstige behoeften van de mens tot wonen, werken, recreëren en consumeren cruciaal. Als onderdeel van de STT-toekomstverkenning ‘Superintelligent Vervoer’ zijn daarom vier schetsen van de maatschappelijke context in 2040 opgesteld. Zij dienen als opmaat naar toekomstbeelden rond een superintelligent vervoerssysteem. Deze schetsen zijn tot stand gekomen na desk research en met input van verschillende experts tijdens interviews, workshops en visiegroep-bijeenkomsten. De vier scenario’s hebben als titel ‘individuele welvaart’, ‘wereldwijd milieubewustzijn’, ‘krachtige regio’ en ‘zelfvoorzienende eenheid’.


« Terug