Impuls dynamisch verkeersmanagement vaarwegen

H.C.H. Dijk, M.P. Leijnse


Eind 2013 wordt de Tweede Maasvlakte operationeel. Op basis van de Milieu Effect Rapportage (MER) is in de concessieverlening afgesproken dat de aan- en afvoer van de Tweede Maasvlakte voor minimaal 45% via de binnenvaart verloopt. Om deze afspraken over modal split op de Tweede Maasvlakte te realiseren en de verwachte autonome groei van de containeroverslag op te kunnen vangen is een robuust vaarwegennet, aansluitend op het internationale netwerk en op andere modaliteiten nodig. De benutting van dit netwerk kan worden verbeterd door goede informatie over de congestie op het vaarwegennet te integreren in de logistieke planning. Vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) is een bijdrage gekregen voor het Rijkswaterstaat programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV). De doelstelling van de FES en IDVV is het behoud van de leidende concurrentiepositie van Nederland als logistiek knooppunt. Deze doelstelling wordt gedeeld door het Strategisch Platform Logistiek (SPL).


« Terug