Versterking ketens en netwerken van MKB-ondernemingen in mainports. Innovatie door praktijkgericht onderzoek

R.A.A.M. van Mierlo, I.M.P.J. Lucassen, D.A. van Damme, H.J. Quak


Praktijkgericht onderzoek wordt steeds belangrijker op hogescholen. Binnen het onderzoeks- en innovatieprgramma Keten- en Netwerkstrategie├źn voor MKB-ondernemingen in Mainports wordt door de Hogeschool van Amsterdam (en andere partners) onderzoek gedaan naar de vraag hoe MKB-ondernemingen die opereren in een mainportcontext hun keten- of netwerkpositie kunnen versterken. We geven in deze bijdrage een overzicht van de onderzoeksresultaten van dit programma uit het eerste jaar. Allereerst behandelen we een onderzoek naar netwerken als activiteit voor MKB-ondernemingen, dat geresulteerd heeft in de ontwikkeling van een netwerk-groeimatrix. Vervolgens presenteren we de resultaten van een onderzoek naar de ketenpositie van containervervoerders. Ook is er in het eerste jaar van dit programma gekeken op welke wijze er goed gecommuniceerd kan worden tussen hogescholen en het MKB. In deze bijdrage kijken we ook vooruit op het onderzoek in jaar 2, waar we de nadruk leggen op het netwerk van leader firms en de rol van MKB ondernemingen in de netwerken.


« Terug