Hubways: coördinatie en samenwerking in sierteelttransport

M. van Veen, J.G.A.J. van der Vorst


De Nederlandse sierteeltcluster wordt over het algemeen als wereldmarktleider beschouwd. Er zijn echter een aantal ontwikkelingen die de sector voor een uitdaging stelt op het gebied van de logistiek; denk aan toenemende congestie, een verwacht tekort aan chauffers, vraag om duurzaam transport en virtualisering. Het aantal verkeersstromen met bloemen en planten tussen de zes marktplaatsen is dagelijks enorm en de efficientie moet en kan beter. Kwekers, handelaren, logistieke dienstverleners en de veilingen als marktplaatsen hebben begrepen dat samenwerken de beste manier is om de concurrentiepositie te continueren en ook uit te bouwen. Daarom zijn ze gezamelijk het project HubWays gestart. HubWays wil de hele sector met elkaar laten samenwerken via een enkel business platform en hiermee digitalisering van transportinformatie en samenwerking in de uitvoering van transport tussen de marktplaatsen in de sector stimuleren. In de afgelopen 12 maanden zijn er uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve studies uitgevoerd, die geleid hebben tot het ontwerp van een platform, 4 concepten en 11 additionele diensten. De komende maanden zal duidelijk worden of de sector ook klaar is voor de implementatie van deze nieuwe manier van samenwerken.


« Terug