Goederenlogistiek in de zorg: the state of the art

R.A. Westerman, P.F. Dotman, H.-H. Glöckner, P.J.M. van de Griendt, S. Weijers


Logistiek krijgt in de gezondheidszorg meer aandacht dan voorheen, zowel omdat zorginstellingen zien dat men daarmee de kwaliteit van de zorg kan verbeteren, als omdat men erkent dat een goede logistieke beheersing zorgprocessen efficiënter maakt. Zorginstellingen weten momenteel onvoldoende waar zij staan in hun goederenlogistiek. Scoren zij beter of slechter dan andere instellingen? De managementinformatie ontbreekt. In deze paper geven we een eerste beeld hoe een aantal Nederlandse ziekenhuizen ten opzichte van elkaar scoren. We laten het benchmark instrument zien dat we daartoe hebben ontwikkeld. Op basis van gestructureerde interviews hebben we de status van een homogene, geografisch gespreide groep van acht topklinische ziekenhuizen, met vergelijkbaar compleet zorgaanbod, ten opzichte van elkaar vastgesteld qua goederenlogistiek. Op basis van onderzoek zijn 27 kritische succesfactoren benoemd voor het gehele traject vanaf de aankomst van de goederen in het centraal magazijn, tot de levering op de afdelingen van het ziekenhuis. Daarnaast zijn best practices beschreven.


« Terug