Logistieke innovatie in de zorg

J.P. Scheffer, M. Tsjoeng


Op 7 juni 2004 presenteert Peter Bakker de uitkomsten van zijn onderzoek naar efficiency in de zorg. Het rapport “Het kan echt: betere zorg voor minder geld” zorgt voor nogal wat opschudding in de markt. Drie miljard kan er worden bezuinigd door logistieke kennis vanuit de industrie te gebruiken in de zorg. Direct volgt actie door een meerjaren project op te zetten genaamd “Sneller beter”. Onder deze vlag worden tal van initiatieven genomen om de zorg efficienter in te richten. Één van de ideeën is om een opleidingenhuis op te zetten waarmee iedereen in de zorg kan worden opgeleid om de eigen functie met logistieke principes te optimaliseren. Dit project is gestart in 2007 met een vooronderzoek wat uiteindelijk resulteerde in een 2,5 jaar durend traject dat op 9 februari 2011 met een slotcongres werd afgesloten. In dit traject is alle logistieke kennis uit de gehele zorgsector gebundeld en hebben alle hoogleraren, overheidsmedewerkers en eindverantwoordelijken in de zorg samengewerkt met top logistici uit de wereld van industrie. Dit verslag geeft achtergronden en resultaten van het project waarbij continu is gezocht naar de effictiviteit in de dagelijkse praktijk. Diverse cases zullen voorbij komen, waarin ervaringen met het toepassen van logistieke principes in praktijksituaties in de zorg een helder beeld geven van de mogelijkheden en onmogelijkheden uit de bevindingen van Peter Bakker. Wordt de zorg echt beter voor minder geld, en lost dat (deels) het probleem op van het tekort aan medewerkers in 2025?


« Terug