Verschuiven van piek naar dal en nacht: effecten op de externe kosten van transport

T. van Lier, C. Macharis, S. Verlinde, S. Sel, F. Witlox


Deze paper beschrijft de effecten van nacht- en daldistributie op de marginale externe kosten van transport, gebaseerd op de resultaten van een Vlaamse studie in de retail industrie. Daar bij veel distributiecentra (DC’s) het grootste deel van de aanleveringen nog steeds toekomen in de ochtendlijke uren, vaak tijdens de spits, had deze studie tot doel om via pilootprojecten tijdelijk enkele ritten van de ochtendlijke spits te verplaatsen naar dal- en nachtmomenten om de impact van een dergelijke verschuiving te bestuderen op een reeks van factoren zoals lead time, openingsuren van het distributiecentrum, efficiëntie, kost en duurzaamheid. In deze paper ligt de focus op de potentiële externe kostenbesparing op het vlak van transport bij een dergelijke verschuiving. Daar deze externe kosten niet opgenomen zitten in de marktprijs, maar gedragen moeten worden door de maatschappij, zijn ze immers een interessante graadmeter om de duurzaamheid van een transportoplossing in te schatten. De externaliteiten die in dit project weerhouden werden, zijn klimaatverandering, luchtverontreiniging, op- en neerwaartse processen, geluid en congestie.


« Terug