Deelnamekosten

De prijs per deelnemer apart aan de Vervoerslogistieke werkdagen 2017 is vastgesteld op € 525,- (ex. BTW).

Hoe betalen? Nadat u zich geregistreerd heeft op de registratiepagina ontvangt u een e-mail ter bevestiging. De ondertekende factuur zal u dan eerstdaags toegestuurd worden. Gelieve vervolgens binnen de 30 dagen na dagtekening van de factuur (i.e. de factuurdatum) het verschuldigde bedrag over te maken op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. Stichting VLW. Gelieve tevens het factuurnummer en de naam van de deelnemer te vermelden.

N.B. Iedere deelnemer dient zich persoonlijk te registreren. De registratie is persoonlijk en niet overdraagbaar aan een collega. In geval van bijzondere omstandigheden beslist het bestuur. Het bestuur houdt zich tevens het recht voor in voorkomende gevallen een paper te weigeren.